Bankructwo na przykładzie typowego Kowalskiegobankructwo bardzo często kojarzy mnie się z amerykańskimi filmami, w których główny zuch walczy z życiowymi przeciwnościami i ogłasza plajtę. Przy naszym kontekście jest to w zasadzie zbieżne objaśnienie, ale dotyczy upadłości konsumenckiej, czyli instytucji prawnej, która została wprowadzona do naszego własnego systemu prawnego stosunkowo ostatnio. Jest to o tak wiele ważne, że takie bankructwo może być ogłoszone przez osobę prywatą po uprzednim przejściu całej procedury sądowej. W pierwszej kolejności jednoczy się to ze złożeniem wniosku w sądzie rejonowym właściwym z uwagi na miejsce odbioru osoby przekredytowanej. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi zaledwie 30 zł.

Dzięki temu z takiego rozwiązania mogą korzystać osoby słabo zarabiające zaś jak się okazuje po gronie dłużników jest tego rodzaju osób dość sporo. Kolejnym krokiem, jeżeli interesuje nas bankructwo jest sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia (generalnie możemy tego dokonać samodzielnie, ale eksperci spośród branży finansowej zalecają, żeby zrobił to prawnik po osobie rady prawnego bądź adwokata, dzięki temu powiększają się nasze szanse dzięki powodzenie całej procedury). Wniosek powinien zawierać takie informacje jak przyczyny naszego zadłużenia, informacje o posiadanym bogactwa, uzyskiwanym dochodzie, stanie rodziny i kosztach miesięcznego utrzymania. Po wstępnej pozytywnej wyborów sąd przydziela nam osobę syndyka, który przygotowuje projekt spłaty wierzycieli i weryfikuje czy fakty przedstawione we wniosku mają odzwierciedlenie po rzeczywistości.
upadłość konsumencka to instytucja stosunkowo świeża w polskim prawie upadłościowym. Konieczność jej wprowadzanie była postulowana przez wiele okres przez praktyków i teoretyków polskiego prawodawstwa. W tym momencie po wprowadzonej w ostatnim czasie nowelizacji upadłość konsumencka jest jeszcze bardziej dostępna dla przeciętnego Kowalskiego, który ma poważne problemy ze spłatą swoich zaciągniętych zobowiązań. Kwestią podstawową jest fakt, że dana osoba popadła w stan niewypłacalności i nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Kolejnym czynnikiem jest okoliczność jak doszło do powstania wiadomego stanu niewypłacalności.

Zasadnicza wydaje się być, bowiem różnica między jednostką, która bezwiednie zaciągała kredyty na zachcianki życiowe (np. nowy telewizor plazmowy do salonu albo egzotyczne wczasy w tropikach) od ludzie, która w skutek np. wypadku samochodowego została inwalidą, otrzymała niewielką rentę i nie może spłacać zaciągniętych długów. upadłość konsumencka jest szansą na powrót do normalnego życia bez komorników i natarczywej windykacji. W tym momencie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej łączy się z pokryciem kosztów sądowych w wysokości tylko 30 zł (wcześniej było to aż tysiąc złotych). Dlatego też osób, które skorzystały z takiego rozwiązania jest wraz z każdym miesiącem w własnym kraju coraz więcej.

upadłość konsumencka w Polsce to niezwykle interesujący sprawa i to z paru zasadniczych przyczyn. Jak którykolwiek poważny artykuł zaczniemy być może od początku. Jak sytuacja wyglądała przed wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego naszej instytucji przyjaznej konsumentom natomiast nie była to pozycja bynajmniej wesoła. Należy zdać sobie sprawę z tegoż, że jeszcze kilka latek temu osoba, która popadała w poważne tarapaty finansowe tzn. z uwagi na utratę pracy lub znaczną chorobę nie mogła spłacać w terminie zaciągniętych za pośrednictwem siebie zobowiązań. W tego rodzaju okolicznościach droga do wegetacji finansowej była bardzo łatwa.

Najpierw etap windykacyjny, czyli osoby zatrudnione w banku dzwonią do klientów niespłacających swoich rat w okresie i naciskają na wpłatę nawet dowolnych kwot, duża liczba spraw z tego etapu konsumencka upadłość przechodzi do kolejnego stadium tj. wypowiedzenia umowy, skierowania sprawy do sądu i uzyskania przez bank prawomocnego nakazu zapłaty. Jeżeli w dalszym ciągu nie dokonujemy spłat nasza sprawa wnika do komornika. Komornik absorbuje nasze cenne ruchomości (np. konsolę do gier video), część wynagrodzenia lub pobieranego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na typ etapie zaciągnięte kredyty były w tej chwili praktycznie nie do spłacenia. Ludzi mających komornika „ w karku” uchylały się od spłacania zobowiązań i przechodziły do tzw. szarej tereny tj. w obawie zanim większym zajęciem komorniczym pracowały „na czarno” a formalnie figurowały, jako osoby bezrobotne. upadłość konsumencka w Polsce po części rozwiązuje ten problem. Ustawodawca wyłonił się, bowiem z prostego założenia, że osoba zadłużona, która realnie nie jawi się być w dzieje uregulować swoich zobowiązań powinna otrzymać drugą szansę.

Dzieje się to poprzez obwieszczenie upadłości konsumenckiej przed sądem. Aby tak się stało koniecznym staje się złożenie odpowiedniego wniosku. W jego treści uwzględniamy takie dane jak wielkość posiadanego przeze mnie majątku, wielkość zadłużenia, informacje o tym jak doszło do naszej niewypłacalności i tym podobne., Kiedy sąd podzieli przedłożoną przez nas argumentację wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Zostaje nam przydzielona osoba syndyka, która bada czy tekst naszego wniosku pokrywa się ze stanem faktycznym. upadłość konsumencka w Polsce nie różni się zbyt od innych instytucji tego typu funkcjonujących z niemałym powodzeniem w krajach Świata Zachodnich i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Konsumpcyjny styl życia a można bez owijania w bawełnę powiedzieć, że życie w kredyt powoduje, że coraz więcej osób będzie korzystać wraz z tej instytucji prawnej. Która jest druga strona medalu upadłości konsumenckiej? Oczywiście było by zbyt pięknie o ile nie miała żadnych minusów. Można powiedzieć, że najbardziej istotnym z nich jest okoliczność, iż majątek posiadany przez osobę starającą się na temat upadłość konsumencka w Polsce może zostać zlicytowany. Wobec tego, jeżeli istniejemy właścicielem nieruchomości np. mieszkania, domu lub działki ma możliwość zostać w trakcie

bankructwo konsumenckie w minionym roku objawiło się skutecznym narzędziem dzięki pełne wyjście z pętli zadłużenia i problem pieniężnych. Nowelizacja prawa upadłościowego postulowana była już od wielu lat jednak dopiero relatywnie nie dawno nasi parlamentarzyści dokonali zmiany, dzięki której już tysiące Polaków wyszło ze swoich długów. Trudność z niespłaconymi zobowiązaniami wydaje się być, bowiem poważny. Według szacunków i raportu przygotowanego przez specjalistów z Biura Wiadomości Gospodarczej już około 3 mln osób zobowiązany (tj. takich, którzy podpisali umowę pożyczki lub kredytu) nie zaakceptować spłaca w terminie swoich długów. bankructwo konsumenckie umożliwia wyjście na finansową prostą.

Po tym momencie każdy typowy Internauta może zadać wątpliwość jak dochodzi do naprawdę potwornie dużych zadłużeń, przecież jak można logicznie wyjaśnić sytuację, w której osoba pobiera emeryturę, która raptem wynosi niewiele ponad tysiąc złotych a jej bieżące zadłużenie szacowane jest na ok. dwieście tysięcy zł? Odpowiedzieć na tak postawione pytanie nie wydaje się być prosta i wymaga kilku zasadniczych wyrażeń stosownego komentarza. W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę, w której formie zaciągane istnieją zobowiązania. Mogą to stanowić kredyty bankowe lub pożyczki w firmach pozbankowych. Opony bankowe są stonkowo tańsze a przez to prostsze w spłacie (chyba, że są to kredyty zaciągnięte we frankach szwajcarskich, które jak wiadomo, bo gwałtownych zwyżkach stały się sporym problemem dla kredytobiorców). bankructwo konsumenckie to bardzo często zbawienie dla ludzi pogrążonych po chwilówkach. Przykładowo w bezpiecznej firmie, której praktyki mamy możliwość określić, jako realna lichwa w świetle obowiązującego uprawnienia pożyczka przedstawia się przy ten sposób.

Pożyczkobiorca w podstawie umowy otrzymuje w rękę kwotę czterech tyś złotych, w dodatku doliczana wydaje się kwota ubezpieczenia czterech tyś złotych, odsetki, opłaty przygotowawcze etc. Wszystko to sprawia, że ogólna kwota do spłaty wynosi już kilkanaście tysięcy złotych. Jeżeli tego nie zaakceptować spłacamy dostajemy ponaglenia listowne i sms’owe (przykładowo nakład pieniężny jednego takiego wezwania to suma trzydziestu złotych). O ile sprawa trafi już służące do komornika do doliczane istnieją kolejne narzuty finansowe tj. koszt zastępstwa procesowego, należności sądowe, koszty komornicze. W ten sposób zaciągnięta kwota pożyczki w wysokości czterech tysięcy złotych staje się de facto niespłacalna. Możemy, zatem łatwo wyobrazić samemu sytuacje, w której jednostka ma kilka takich pożyczek. Między innymi dla tego rodzaju sytuacja zostało wprowadzone bankructwo konsumenckie. Instytucja prawna polegająca dzięki tym, że osoba zadłużona składa w sądzie stosowny wniosek (opłata w naszym przypadku wynosi zaledwie 30 zł). Kiedy sąd przychyla się do naszego wniosku zostaje nam przydzielony syndyk, który szacuje wartość posiadanego przez nas majątku jak i również ustala plan spłat zadłużenia, (choć nie jest to obligatoryjne). Wykonując sumiennie plan spłaty mamy szansę dzięki to, że w ciągu 2 do 3 lata stosowane przez nas niespłacone zadłużenie ulegnie całkowitemu umorzeniu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bankructwo na przykładzie typowego Kowalskiego”

Leave a Reply

Gravatar